Ons huis: De Gordenaars

De Gordenaars rond 1900

De gordenaars in 2018

De Gordenaars is de eeuwenoude naam van een groep akkers en weilanden ongeveer een kilometer ten oosten van Batenburg. Het huis dat in 1848 werd gebouwd aan de rand van dat gebied aan de Maasdijk kreeg dezelfde naam. Zestig jaar lang was het een herberg, gerund door de familie Laurant. Na renovatie in 1912 oefenden de families Vleeming en Kuijpers er het boerenbedrijf uit. Sinds de ruilverkaveling in 1967 is het een burgerwoning.

De naam de Gordenaars is een 19e eeuwse verfraaiing van de veldnaam “op den Gorner” die al in een oorkonde uit 1443 wordt genoemd. De Batenburgse kerk had er toen akkerland. Er wordt een gebied mee aangeduid tussen Batenburg en het buurtschap Lienden in het Land van Maas en Waal. Het omvat bijna 20 hectaren en was tot de ruilverkaveling van 1968 verdeeld in 19 percelen. Dit is goed te zien op de kadasterkaart van 1832.

Het huis dat nu de Gordenaars heet stond aan de rand van dat gebied in een Elzenbosje aan de dijk. Aan de ene kant was een weiland dat Galgenveld werd genoemd. Deze naam herinnert aan het recht van de heren van Batenburg om doodvonnissen te voltrekken. Aan de andere kant lag een weiland met de naam Koude Weide. Deze naam is waarschijnlijk ontstaan uit “hameide”, een tolboom of slagboom op de weg. We bevinden ons hier dus vermoedelijk op een oude grens van Batenburg, waar vroeger mogelijk een slagboom stond en ook terechtstellingen plaatsvonden. Uit de kadastergegevens blijkt dat de drie percelen aan de dijk sinds mensenheugenis in bezit waren van de kasteelheer van Batenburg.

Het buurtschap Lienden telde in het begin van de 19e eeuw 14 huizen. Het vijftiende, de Gordenaars, was vanuit Batenburg gezien het eerste huis voorbij de molen en het eerste huis van de buurtschap.In 1832 was er op deze plek aan de dijk geen bebouwing. Opmerkelijk is een prent uit 1769. Daarop is een gezicht te zien op Batenburg vanaf Niftrik. Er is, rechts van de molen, een boerderij aan de dijk op afgebeeld waar nu het huidige pand staat. In de 18e eeuw is de enige andere boerderij in de buurt de Notenhof. Waar deze stond is precies bekend. Als deze Notenhof op de prent is afgebeeld dan is wel erg vrij met het perspectief omgesprongen. Het is daarom niet onwaarschijnlijk dat er in die tijd op de Gordenaars al een boerderij stond die in het begin van de 19e eeuw is afgebroken. Een andere aanwijzing daarvoor is het feit dat bij een verbouwing in 1987 fundamenten van eerdere bebouwing werden aangetroffen onder het bestaande 19e eeuwse voorhuis.

Vervolg >> Johannes Laurant bouwt in 1848 een huis.