Familieboek Kolen 1709-1954

Hier wordt in zes hoofdstukken het verhaal verteld van onze tak van de familie Kolen door drie eeuwen heen.
Per hoofdstuk komt een echtpaar met hun gezin aan bod.
Het eerste echtpaar trouwde in 1709 in Tilburg. Dat was in die tijd een dorp met 9000 inwoners die in verschillende verspreide buurtschappen, zogenaamde herdgangen, woonden. Onze familie woonde in de Stokhasselt, omringd door akkers, uitgestrekte bossen en heidevelden. Het waren vrije en voor die tijd welvarende mensen die de kost verdienden als boeren en met de handel in wol en wollen stoffen.

Tweehonderdvijftig jaar later woonde de familie nog steeds in dezelfde omgeving, in de aan de Stokhasselt grenzende herdgang de Hasselt, vlakbij de Hasseltse kapel. De groeiende stad stond echter voor de deur en zou uiteindelijk al de ruimte waarin ze eeuwenlang leefden in bezit nemen.
Het laatste echtpaar in deze reeks wordt gevormd door mijn grootouders. Zij waren de laatste vertegenwoordigers van onze familietak die rechtstreeks leefden van het land, als vrije boeren op hun eigen grond. Deze twee werelden zijn met elkaar verbonden door de opeenvolgende generaties:

Het gezin van Nelis Coolen en Jenneke Swagemakers 1709-1767

Het gezin van Frans Coolen en Jana Horvers 1763-1795

Het gezin van Denijs Coolen en Geertruij Okkers 1801-1832

Het gezin van Bart Kolen en Maria van Riel 1835-1878

Het gezin van Sjaak Kolen en Cornelia Maas 1875-1933

Het gezin van Tiest Kolen en Mieke Bertens 1910-1954