De Tilburgse familie Kolen

De naam Kolen is een patroniem, afgeleid van Cool of Nicolaas. Er bestaan daarom verschillende families met de namen Cole(n), Coole(n), Kole(n) en Koole(n) die niet met elkaar verwant zijn. Tegelijk kunnen al deze spellingen in dezelfde familie voorkomen.

De familie Kolen waarover het hier gaat vond zijn oorsprong in Moergestel in het midden van de vijftiende eeuw. Een zekere Laureijs Groeijs ging zich toen Colen noemen, naar de naam van zijn schoonvader Claes Colen Feijtmans uit Oisterwijk. De hier onderzochte tak van die familie Colen vestigde zich midden zestiende eeuw in Tilburg en speelde daar in de zeventiende eeuw een vooraanstaande rol. De familie bestond in die tijd vooral uit welvarende brouwers en (wol)kooplieden. De Goirkese kerk, de op één na oudste parochiekerk van Tilburg, werd in 1715 als schuurkerk gesticht door pastoor Walter Colen, een lid van deze familie .

Uit dit Tilburgse geslacht kwam een groot aantal takken voort die zich over het hele land verspreidden. Alle nog levende takken schrijven hun naam nu als Kolen of Koolen. Een van deze takken, die waaruit ik zelf voortkom, wordt beschreven in het hoofdstuk “Familieboek”.

Trouwfoto van mijn ouders Noud Kolen en Toos van Dijk, juni 1945.

Op de website genealogie-online staat een uitgebreide stamboom van deze familie en aanverwanten vanaf de 15e eeuw.