Familiewapen Kolen

Zilveren gildeschild uit 1717 van Adriaan Jan Kolen.

Zilveren offerandeschaal uit 1665 met het wapen van Peter Coolen.

Er is een wapen dat met zekerheid bij de hier beschreven familie hoort. De afbeelding is gegraveerd in een zilveren koningsschild uit 1717 van het Gilde van Sint Sebastiaan uit Tilburg. 

Adriaen Ian Kolen was in 1717 koning en van 1720 tot 1748 hoofdman van dit Gilde. Ter gelegenheid van het koningschap is het zilveren schild gemaakt. Deze Adriaan Jan Kolen was de zoon van Jan Colen en Jenneke Nouwens. Deze beide in Tilburg vooraanstaande families waren via veel huwelijksbanden met elkaar verbonden. Deze  verstrengeling zal indertijd zeker met het veiligstellen van bezit van doen hebben gehad.

Adriaan was een welvarend man. Hij was koopman en fabrikant van lakense stoffen en woonde aan de Veldhoven waar de familie twee huizen bezat. Een daarvan verhuurde hij van 1715 tot 1719 aan de Abdij van Tongerlo om er zijn neef Walter Coolen te huisvesten die toen pastoor van Tilburg was. 

Adriaan bleef kinderloos. Bij zijn overlijden bezat hij samen met zijn vrouw naast zijn woonhuis ook nog een kapitale hoeve aan de West Heikant en een vermogen van 21.300 gulden. Zou dit de in Tilburg spreekwoordelijke “rijke Jan Kolen” zijn geweest ?

Varianten van dit wapen komen ook voor op een kerkraam in de Heikese kerk in Tilburg en op een zilveren offerandeschaal. Deze kelk werd door de vader van genoemde Walter Coolen, de bierbrouwer Peter Coolen, in 1665 geschonken aan de parochie Tilburg. Peter liet er zijn naam en familiewapen in graveren. De kelk is nu nog in bezit van de parochie Binnenstad Tilburg, voorheen ’t Heike.